کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی ورزقان می باشد. .